Aanbod
Contact

Postadres
Ravenstraat 20
2729 GB Zoetermeer
Almere
Telefoon
06 14115349
Mohamed Redouani
E-mail info@shoufshoufmarokko.nl
Andere gegevens
KVK nummer: 58395423 www.shoufshoufmarokko.nl

Mohamed Redouani
Beste ShoufShouf bezoeker,‎‎

Graag stel ik mezelf aan u voor. ‎
Mijn naam is Mohamed Redouani. Ik ben in Marokko geboren. Daar heb ik het voortgezet onderwijs gevolgd en ben in 1988 in het kader van gezinshereniging naar Nederland gekomen.‎
Na het vervullen van verschillende functies via uitzendbureaus en het runnen van een eigen onderneming, ben ik 1991 gestart met het voorbereidend jaar anderstalige studenten aan de Vrije Universiteit. Hier heb ik mijn huidige compagnon en vriend Aziz ontmoet. Na dit voorbereidend jaar ben ik samen met Aziz in 1992 met de opleiding Psycho Sociaal Werk aan de Hogeschool INholland gestart. Gedurende mijn opleiding heb ik zowel bij het Jongeren Crisis Centrum als bij het Boddaert Centrum te Haarlem als invalgroepsleider gewerkt. Ook heb ik in deze periode als vrijwilliger gewerkt bij het jongeren centrum Prisma te Haarlem. ‎

Na het afronden van mijn opleiding, in 1996 heb ik samen met Aziz en de Hogeschool INholland de eerste studiereis naar Marokko georganiseerd. Deze reis was een groot succes en het was voor mij een mooie afsluiting van vier leuke studiejaren aan deze school. ‎
In de periode van 1996 tot 1997 ben ik als groepsleider werkzaam geweest bij zowel het Orthopedagogische Zorg Centrum te Alkmaar als bij Stichting Cunera te Leiden. In 1998 ben ik begonnen met de studie Rechten aan de universiteit van Leiden. Deze studie heb ik niet afgerond. Vanaf 1997 tot 2002, ben ik als jeugdbeschermer werkzaam geweest bij Stichting Jeugdzorg Den Haag/Zuid Holland-Noord. Naast mijn functie als jeugdbeschermer heb ik verschillende neven functies vervuld. Ik ben in deze periode lid geweest van het adviesgroep interculturalisatie Bureau Jeugdzorg en medeoprichter en voorzitter van de werkgroep Beroepskrachten Gouda. Een belangrijk doel van deze werkgroep was om de dienst– en de hulpverlening aan de Marokkaanse gemeenschap in Gouda te optimaliseren. Middels advies, ontwikkelen van methodieken en het organiseren van verschillende bijeenkomsten gericht op deskundigheidsbevordering, trachtte deze werkgroep zijn doel te behalen. Professionals uit verschillende maatschappelijke organisaties, waaronder politie, jeugdzorg, onderwijs en de gemeente waren in deze werkgroep vertegenwoordigd. ‎

Hiernaast ben ik lid geweest van de ondernemingsraad van Stichting Jeugdzorg Den Haag. ‎
Vanaf 2002 tot 2007 heb ik gewerkt als jeugdbeschermer bij Bureau Jeugdzorg Noord Holland vestiging Haarlem. Naast mijn functie als jeugdbeschermer ben ik ook ondersteuner geweest van de cliëntenraad. In deze periode heb ik ook de opleiding Mediation aan Pro-Education te Amsterdam behaald. ‎
Vanaf 2005 ben ik op freelance basis werkzaam als gespreksleider bij Stichting Forum te Utrecht. Een belangrijk onderdeel van deze functie is het leiden van gesprekken tussen verschillende bevolkingsgroepen waarbij thema’s als onderwijs, omgangsvormen, identiteit, integratie en hulpverlening aan de orde komen met het doel om de dialoog tussen deze groepen en hun emancipatie te bevorderen.‎

Vanaf 2007 tot heden ben ik als Jeugdreclasseerder werkzaam bij Bureau Jeugdzorg Amsterdam. Naast deze functie ben ik vanaf september 2008 op freelance basis werkzaam als trainer/preventiemedewerker bij GGZ Buiten Amstel te Amsterdam.‎
In 2007 heb ik samen met Aziz en de Hogeschool INholland, faculteit pedagogiek de tweede studiereis naar Marokko georganiseerd. Aan deze reis hebben naast studenten en docenten van de Hogeschool INholland ook professionals waaronder uit het AMC en Bureau Jeugdzorg deelgenomen. De reacties van de deelnemers waren zeer positief en uitnodigend om meerdere studiereizen te organiseren. Naast mijn passie om de hulp– en dienstverlening aan de Marokkaanse gemeenschap in Nederland te optimaliseren en als gevolg van de aanmoedigende reacties van de eerdere deelnemers en de vraag om meer studiereizen te organiseren, heb ik samen met Aziz Shouf Shouf Marokko opgericht. ‎

Vriendelijke groet en graag tot ziens.‎

Mohamed Redouani
Overzichtagenda

Februari 2011:
Studiereis voor het groene onderwijs. Voor het uitgebreide programma.
klik hier:


Mei 2011
Als vervolg op het studiereis voor de huisartsen en praktijkondersteuners in april 2010, organiseert Shouf Shouf Marokko in samenwerking met het AOF een driedaagse conferentie in combinatie met een studiereis voor medici. Voor meer informatie, klik hier: